Foto- songhuuco.vn

1 người nông dân kham 7 vai trò trong nông nghiệp

Đầu tiên, người nông dân là một nhà chiến lược. Họ phải lựa chọn việc lập nông trại ở đâu và trồng con gì/nuôi con gì. Hay nói cách khác, họ phải quyết định sẽ phát triển và đưa ra thị trường sản phẩm nào. Để làm việc này họ phải nghiên cứu thị trường. Họ xem tivi, đọc báo, nghe đài, hỏi hàng xóm, người bán buôn...Họ cũng phân tích điểm mạnh yếu về chuyên môn, đất đai, nguồn nước, nhân công, vốn... để ra quyết định cuối cùng.


Tiếp đến, họ giữ vai trò quản lý nhà cung ứng. Họ phải tìm nhà cung cấp giống, phân, thuốc và các vật tư nông nghiệp khác. Mục tiêu là tìm nhà cung ứng sản phẩm tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Trong quá trình sử dụng nhà cung ứng, họ cũng luôn đánh giá lại và tìm kiếm thêm nhà cung ứng.

Họ cũng giữ vai trò của người sản xuất. Họ tìm hiểu quy trình canh tác và trực tiếp thực hiện nó. Họ không ngừng quan sát, thực hiện các thử nghiệm nhỏ để đưa ra các cải tiến.

Họ làm luôn vai trò của nhà quản lý nhân sự. Họ tìm kiếm người làm công, lựa chọn người phù hợp, đào tạo và giám sát họ làm việc. Họ làm luôn cả việc chấm công.

Họ là người quản lý chi phí. Họ xác định giá thành của sản phẩm và không ngừng tìm cách hạ giá thành nhằm gia tăng lợi nhuận. Có khi thì viết ra giấy, nhập vào máy tính, nhiều lúc chỉ ở trong đầu. Nhưng tất cả họ đều làm việc này.

Họ cũng đảm nhận vai trò của người bán hàng. Họ đi tìm nhiều người buôn khác nhau, rồi đàm phán trả giá nhằm mục tiêu bán được sản phẩm ở giá tốt nhất và bền vững nhất.

Họ kiêm luôn vai trò của người bảo vệ, luôn canh giữ vườn của minh trước bọn trộm cắp trong một xã hội rối ren ngày càng thiếu tính thượng tôn pháp luật.

Một công việc phức tạp như vậy, nếu thành công thì quá giỏi còn nếu thất bại cũng là điều bình thường.

Vấn đề ở đây là tại sao không có một cơ sở hạ tầng giúp người nông dân đơn giản hóa công việc của họ? Ở thành phố người dân cần nước có nước, cần điện có điện. Không ai phải đi đào giếng và sản xuất điện. Vậy tại sao không có một cơ sở hạ tầng hỗ trợ người nông dân về: giống, phân, thuốc, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, nhân lực, thông tin thị trường, hệ thống phân phối... Người nông dân chỉ việc tập trung vào việc canh tác để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng & an toàn.

Khi đó, giá trị ngành nông nghiệp tạo ra là vô cùng lớn!

Nguồn: Nông nghiệp bền vữngFoto- songhuuco.vn