Foto- songhuuco.vn

Canada: Cá hồi GMO đã được cho phép bán trên thị trường

Công ty AquaBounty Technologies ở Maynard, Massachusetts vừa công bố vào tuần trước rằng họ đã bán khoảng 4.5 tấn cá hồi philê GMO cho các khách hàng ở Canada - quốc gia được các nhà chức trách chấp thuận bán sản phẩm này ngoài thị trường như những thực phẩm bình thường khác vào năm ngoái.

Ronald Stotish, giám đốc điều hành của AquaBounty cho biết: "Ngày càng nhiều khách hàng tiềm năng muốn tiêu thụ cá của chúng tôi, và chúng tôi cũng mong muốn gia tăng năng lực sản xuất của mình để đáp ứng nhu cầu này.”

Cá hồi GMO với kích cỡ lớn hơn và phát triển nhanh gấp 2 lần cá hồi bình thường. 

Cá hồi Atlantic GMO được chèn Gen hóc môn tăng trưởng từ cá hồi Chinook và cá nheo biển - hai loại gen làm cho cá phát triển nhanh hơn cá hồi bình thường. AquaBounty cho biết cá hồi GMO phát triển nhanh gấp hai lần và tiêu thụ ít hơn 20-25% thức ăn.

Lần đầu Cá hồi GMO được bán ra trên thế giới đã phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ các nhóm hoạt động môi trường. Tại Mỹ, cá hồi GMO được thông báo bán vào cuối năm 2015, nhưng thị trường đầu tiên của nó bị trì trệ do những tranh cãi về việc nên dán nhãn như thế nào.

Hiện tại, cá hồi GMO đang được cho phép bán ở Canada, các loài thực phẩm GMO khác có thể sẽ lần lượt được sản xuất và bán trên trị trường nước này.

Nguồn: Newscientist

Hồng Ngọc Foto- songhuuco.vn