Foto- songhuuco.vn

Giải quyết vấn nạn thiếu lương thực, không cần GMO?


Nền canh tác GMO được các tập đoàn cho rằng sẽ giúp cung cấp đủ lương thực, giảm tình trạng đói nghèo trên thế giới. Nhưng giải pháp này kéo theo những hệ luỵ không nhỏ đến môi trường và bị nghi ngờ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người. Theo các nghiên cứu của Science, ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này theo cách khác, không cần sự can thiệp của khoa học, đồng thời cũng hạn chế được ảnh hưởng đến môi trường.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, nếu chú trọng vào các phương thức sau đây thì chỉ cần 17 mùa vụ tại các quốc gia tiềm năng cho sự thay đổi về nông nghiệp như : Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil , Indonesia, Pakistan và châu Âu, thì có thể cung cấp 86% lượng lương thực trên thế giới.

1. Sử dụng đất

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có một khoảng cách lớn giữa số lượng lương thực ta có thể trồng trên đất và số lượng thực tế chúng ta trồng. Nếu khoảng cách này được thu hẹp lại thì ta hoàn toàn có thể đáp ứng lương thực cho 850 triệu người đói kem, đặc biệt ở Châu Phi, Châu Á, và Đông Âu. 

2. Sử dụng tài nguyên

Mục tiêu tăng sản lượng lương thực quan trọng tương đương với việc bảo vệ nguồn tài nguyên sẵn có trong canh tác nông nghiệp. Trồng trọt có hiệu quả phải đảm bảo 3 tiêu chí về khí thải, nước và phân bón: 

 – Khí thải: Nông nghiệp sản sinh ra 20-35% khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính. Nguyên nhân bởi nạn phá rừng thiếu kiểm soát, khí methan trong chăn nuôi và lúa gạo, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thưc vật hoá học trong mùa vụ. Cần có biện pháp hạn chế tối đa lượng khí thải này. 

– Phân bón : Chúng ta đang sử dụng dư thừa lượng phân bón cho thực vật. Thực tế, chỉ cần 40% lượng ni-tơ và 50% phốt pho là đã đủ cho cây trồng. Số lượng dư thừa còn lại sẽ làm ô nhiễm mạch nước tưới.  

– Nước : Ấn Độ, Pakistan, là 2 trong số những quốc gia thiếu nước trầm trọng. Họ sử dụng quá nhiều nước cho canh tác lúa gạo, từ đó không còn đủ nước dung cho sinh hoạt. Việc sử dụng nước hiệu quả trong mùa màng có thể tiết kiệm nước lên tới 15% tổng lượng nước tiêu thụ.

3. Sử dụng thức ăn

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, vấn đề chính không phải là chúng ta không có đủ thức ăn, mà là do chúng ta đang phung phí thức ăn cho động vật thay vì cho con người. Nếu những mùa vụ sản xuất thức ăn cho gia súc hay các vật liệu sinh học khác được chuyển sang nền canh tác thứcc ăn cho con người thì sẽ đáp ứng đươc thêm khoảng 70% nguồn lương thực trên thế giới.

Nguồn : Rodalesorganiclife

Dịch bởi : Hồng Ngọc Foto- songhuuco.vn