Foto- songhuuco.vn

Nông trại đô thị ở Tokyo

Giới trẻ Nhật có xu hướng chuyển đến các thành phố để làm việc, còn ruộng đất thì cho những người về hưu quản lí. Để giải quyết vấn đề này, công ty Pasona đã biến trụ sở chính thành một nông trại đô thị, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở nông thôn từ bỏ công việc thành phố, và quay trở lại quê hương. Pasona tập trung vào việc giáo dục và bồi dưỡng các thế hệ nông dân tiếp theo qua các buổi hội thảo đại chúng, bài giảng và chương trình thực tập.

Nguồn: imageMILL

Vietsub: Sống Hữu CơFoto- songhuuco.vn