Foto- songhuuco.vn

Phát thải trong chăn nuôi cao gấp gần 4 lần rác thải sinh hoạt

Tại Hội thảo Quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi và chất thải chăn nuôi thực trạng và giải pháp do Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội tổ chức sáng nay, 13.3, tại Hà Nội, ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, cho biết theo thống kê, hoạt động chăn nuôi đang phát thải khoảng trên 80 triệu tấn, gấp nhiều lần so với lượng rác thải sinh hoạt hàng năm với 23 triệu tấn.

Đáng lưu ý, trong số chất thải phát sinh từ quá trình chăn nuôi, chỉ có 60 % được xử lý nhưng không đạt chuẩn cho phép, còn lại 40 % chất thải không qua xử lý, thải thẳng ra môi trường.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến môi trường nước, đất, không khí xung quanh vùng chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, ở các cơ sở chăn nuôi lợn đang phát thải khoảng 70 - 90 % khí nitơ và cùng nhiều kim loại nặng có trong thức ăn được thải ra môi trường.

Trong khi đó, các trang trại chăn nuôi xử lý chất thải đang chủ yếu sử dụng phương pháp vi sinh vật, sử dụng các chế phẩm sinh học, sản xuất phân hữu cơ…

Cũng theo ông Hoàng Văn Thức, cách xử lý chất thải từ biogas các thành phần gây ô nhiễm môi trường vẫn ở mức rất cao nên vẫn tồn tại các chất hữu cơ, khí nitơ, phốt pho xả thẳng ra môi trường và nhiều loại khí làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Ngay loại nước thải từ hầm biogas cũng cần tiếp tục được xử lý để không làm ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Thanh niên


Foto- songhuuco.vn