Foto- songhuuco.vn

Sự chuyển hoá thần kỳ của nền nông nghiệp Israel

Sau bao nhiêu thế kỉ lưu lạc, người Israel cuối cùng cũng quay về quê hương của họ để xây dựng lại từ đầu. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều trở ngại về điều kiện thiên nhiên, chỉ chưa đến 20 năm, người Israel đã tái sinh thành công đất nước của mình, đặc biệt là sự chuyển hóa thần kì của ngành nông nghiệp với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Với việc tập trung vào mô hình Kibbutz – cộng đồng kinh tế – xã hội trên tinh thần tập thể và bình đẳng. Thành công của Kibbutz đã giúp người Israel biến đất đai sỏi đá, sa mạc hoang vu thành nơi trù phú, và hướng tới phát triển bền vững. 

Trong trồng trọt, họ không sử dụng hóa chất độc hại, mà tận dụng sinh vật tự nhiên để loại bỏ các côn trùng gây hại cho cây trồng. Các nhà khoa học ở đây vừa tìm cách tạo ra các giống cây trồng mới mà chịu được các điều kiện biến đổi khí hậu khắc nghiệt, vừa sáng tạo ra phương pháp dự trữ các hạt giống. 

Sub: Sống hữu cơ
Nguồn: http://share.cbn.com/5ds46Foto- songhuuco.vn