Foto- songhuuco.vn

Với người làm nông nghiệp hữu cơ, ngày nào cũng là Ngày trái đất

Ngày trái đất

Ngày Trái Đất (22/4) là một ngày mọi người nhìn nhận về giá trị môi trường tự nhiên của Trái Đất. Nhưng, đối với những người nông dân, chủ trang trại và bất cứ ai tham gia vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ,… thì mỗi ngày đều là Ngày Trái đất.

8 sự thật dưới đây sẽ chứng minh điều đó:

1. Nông dân và chủ trang trại hữu cơ là những người chăm sóc cho đất đai, không khí và nguồn nước trên hành tinh của chúng ta. Nông dân ở nhiều khu vực trên thế giới đang cố gắng trồng nhiều lương thực hơn, sử dụng ít phân bón, hóa chất hơn, và tiết kiệm được nhiều nước, nhiều đất đai hơn để ít ảnh hưởng đến môi trường.

2. Bảo vệ môi trường là điều mà nhiều nông dân và chủ trang trại Organic trên thế giới luôn chú ý. Họ bảo vệ môi trường bởi vì họ muốn truyền nó cho các thế hệ tương lai. Và bởi vì đây là một việc làm đúng đắn.

3. Những nông trại hữu cơ trên thế giới đang góp phần chăm sóc cho hành tinh của chúng ta. Nhiều người trong số họ là những người đầy tâm huyết, hết lòng chăm sóc cho đất đai và nguồn tài nguyên nước, đem lại nguồn thu cho quốc gia họ.

4. Những người nông dân và chủ trang trại hữu cơ cũng góp phần bảo tồn và lưu giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

5. Thông qua các biện pháp bảo tồn và canh tác hiện đại, những người nông dân và chủ trang trại hữu cơ đang góp phần làm giảm tình trạng mất đất do xói lở, bảo vệ hồ và sông suối.

6. Ngày nay, nông dân và chủ trang trại hữu cơ có thể sản xuất nhiều lương thực thực phẩm hơn bao giờ hết, với diện tích nhỏ hơn và ít đầu vào hơn.

7. Các công cụ sản xuất hiện đại như vệ tinh định vị toàn cầu, công nghệ sinh học, canh tác bảo tồn và quản lý dịch hại tổng hợp làm tăng năng suất cây trồng, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho môi trường.

8. Người nông dân và chủ trang trại hữu cơ luôn chịu sự giám sát và cố gắng thực hiện theo quy định của các Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Nguồn: World Organic News

Dịch và biên tập: Yến NhiFoto- songhuuco.vn