Tag: Jandai

Hạt giống ngoại – Công cụ biến nông dân thành nô...

Video “Seed saving” (Vì sao phải bảo tồn hạt giống) của Jandai kể lại câu chuyện về các nông dân ở ngôi làng của...