Foto- songhuuco.vn

Tây Nguyên "cởi trói" cho du lịch cộng đồng

Tây Nguyên "cởi trói" cho du lịch cộng đồng
Giá trị, độc đáo hay không, có thu được nhiều tiền hay không sau này là chính từ du lịch cộng đồng chứ không phải từ các khách sạn 5-6 sao. Một nơi tìm ra cái độc đáo, huy động cộng đồng vào, tạo nên những sản phẩm du lịch riêng, đó là cái chúng ta cần
Foto- songhuuco.vn