Foto- songhuuco.vn

Người phụ nữ trẻ “se duyên” khách hàng với sản phẩm thiên nhiên

Người phụ nữ trẻ “se duyên” khách hàng với sản phẩm thiên nhiên
“Trước đây tôi cũng là một người sính ngoại, sùng bái hàng xách tay từ nước ngoài. Rồi tôi nhận ra bản thân đã lãng phí tiền của vào những thứ phù phiếm đắt đỏ, trong khi rất nhiều sản phẩm tốt đã có sẵn ở quanh mình, ngay trong lòng mẹ thiên nhiên”
Foto- songhuuco.vn